ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2020
PATRONAT NAUKOWY
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Prof. dr hab. med. Marek Kulus
 
PATRONAT HONOROWY
Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii
Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk
Profesor Marek L. Kowalski

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że termin XIX Konferencji "Alergia Astma Immunologia Kliniczna" Łódź 2020 został przesunięty. Nowy termin konferencji to 15 i 16 października 2020 roku. Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali już udział w konferencji. Mam nadzieję, że spotkamy się na konferencji w październiku! Nowe informacje dotyczące Konferencji będą sukcesywnie przekazywane drogą mailową i publikowane na stronie konferencji: www.alergia-astma-lodz2020.pl
Ta pandemia to największa klęska o światowym wymiarze od ostatniej wojny. Jestem pewien, że dzięki naszemu zdyscyplinowaniu i solidarności pokonamy tego wirusa!

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, cierpliwości i optymizmu!

Profesor Marek L. Kowalski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W PROGRAMIE:

• Sympozjum: Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
• Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

• Wykłady i dyskusje     • Sesje „Gorący Temat”     • Warsztaty
• Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

CERTYFIKAT WYDARZENIA:

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

• Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
• Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)
• Airway Disease Analysis and Prevention (ADAPT), program EIT Health

WSPÓŁPRACA:

• European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
• Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

P A T R O N A T   M E D I A L N Y