ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019
 
Profesor Marek L. Kowalski

Koleżanki i koledzy!

Mam nieodparte wrażenie, że rozwój naszej dziedziny, alergologii, przyśpieszył w ostatnich latach dramatycznie! Każdy rok przynosi nowe standardy postępowania leczniczego i diagnostycznego, będące wynikiem postępów technologii, ale także odzwierciedlające wyniki, rozszerzonych badań klinicznych. Niektóre z tych zmian mają charakter rewolucyjny (łamiąc dotychczasowe schematy, jak na przykład propozycje GINA 2019 dla leczenia astmy oskrzelowej), inne nie mniej ważne z perspektywy pacjentów i lekarzy są wynikiem zwiększonej dostępności nowych leków biologicznych rozszerzających ich zastosowanie poza astmę oskrzelową. Postępowanie prewencyjne podlega podobnej rewolucji, kiedy to np. indukowanie tolerancji w alergii pokarmowej zastępuje tradycyjną strategię polegającą na unikaniu alergenów. Z kolei dostępność diagnostycznych metod molekularnych (opartych o badanie komponentów alergenowych) otwiera nowe możliwości identyfikacji uczulających alergenów.

Tegoroczna XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia Kliniczna - Łódź 2020, która odbędzie się w dniach 04-05 czerwca 2020 r. wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przestawiając pełny przegląd najnowszej wiedzy w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia astmy i alergii. Sesje wykładowe i wykłady w formacie „Gorący temat”, a także dyskusje okrągłego stołu pozwolą Państwu uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę oraz uzyskać praktyczne informacje przydatne w codziennej praktyce. Przestawimy także najnowsze „Standardy w Alergologii” opracowane przez ekspertów PTA. Nowoczesne metody leczenia jakim są terapie biologiczne, dostępne już dla naszych pacjentów w ramach programów lekowych NFZ, omówione zostaną podczas dwuczęściowego sympozjum „Leki biologiczne w astmie i alergii”. Z kolei podczas odbywających się w czwartek i piątek rano warsztatów będzie okazja do bezpośredniego przedyskutowania z ekspertami takich zagadnień jak diagnostyka molekularna alergii, prowokacje pokarmowe, immunoterapia alergenowa, czy postępowanie w alergii na antybiotyki.

Zapraszam do Łodzi!

Profesor Marek L. Kowalski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W PROGRAMIE:

• Sympozjum: Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
• Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

• Wykłady i dyskusje     • Sesje „Gorący Temat”     • Warsztaty
• Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

• Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
• Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)
• Airway Disease Analysis and Prevention (ADAPT), program EIT Health

WSPÓŁPRACA:

• European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
• Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

P A T R O N A T   M E D I A L N Y