ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

W PROGRAMIE:

• Sympozjum: Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
• Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

• Wykłady i dyskusje     • Sesje „Gorący Temat”     • Warsztaty
• Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

• Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
• Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)
• Airway Disease Analysis and Prevention (ADAPT), program EIT Health

WSPÓŁPRACA:

• European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
• Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

P A T R O N A T   M E D I A L N Y