ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

PROGRAM:


W PROGRAMIE NAUKOWYM:
• Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii
• Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych
• Sesje „Gorący Temat”
• Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

WARSZTATY:
CZWARTEK
W1 – Diagnostyka molekularna (komponentowa) w alergologii
W2 – Nowe protokoły doustnej próby prowokacji pokarmowej
PIĄTEK
W3 – Postępowanie z pacjentem uczulonym na antybiotyk - lek alternatywny czy desensytyzacja?
W4 - Schematy immunoterapii alergenowej prowadzonej w gabinecie