ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

STRESZCZENIA:


Zgłoszenie streszczenia powinno zawierać następujące elementy:

• Imię, nazwisko prelegenta, afiliacja
• Imiona i nazwiska autorów
• Tytuł pracy w języku polskim
• Tytuł pracy w języku angielskim
• Tekst streszczenia (limit 250 słów)
• Preferowana forma wystąpienia: plakatowa, ustna

Streszczenia prac prosimy przesyłać do dnia 30 sierpnia 2020 roku, wypełniając formularz.